تبلیغات

 • صبح
 • ღ⇜ نبض احساســــــــ❥ ⇝ღ - ✓ هیچوقت ...

  ღ⇜ نبض احساســــــــ❥ ⇝ღ


  زندگی زیباتر میشود هنگامی که بدانی کسی در یک جایی ، در این دنیای فراموشی ها ، بیادت هست

  هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزنــــــــ کــه ,

  دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

  و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

  چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

  مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

  وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!


  <

  چــه خــوبــ  اســتـــ  اَگـــر

  آدم هـــا یــکــ نـــفـر را

  هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد

  نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را

  <

  نمایش نظرات 1 تا 30